Sinds 1975 is de Evangelische Christengemeente van Peer een open kerk waarin samen geloven in Jezus Christus centraal staat. We zoeken de ruimte om betekenisvol te leven door Gods woorden te bestuderen en toe te passen vandaag. We streven ernaar om lief te hebben zoals Christus liefheeft. We zijn er voor elkaar en anderen tot opbouw van een samenleving vol blijdschap, harmonie, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw en dienstbaarheid.